Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В Х-Л "МИКАДО"

Общите условия на х-л“МИКАДО“ са създадени за да се гарантира реда, комфорта и сигурността на престоя на нашите гости!

ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервации за настаняване в х-л"Микадо", приети по телефон, електронна поща на нашия имейл адрес (hotelmikadoburgas@gmail.com), през нашият сайт (www.hotelmikado.com) или на място се считат за възникващо договорно отношение. Резервирането и разплащането се считат за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в х-л "Микадо".

Независимо от начина по който резервирате, е необходимо да предоставите информация за националността на госта, името и фамилията му, точни дати на пристигане и заминаване, часа на пристигане, телефон и имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости. При некоректно или невярно предоставена информация, резервацията се счита за невалидна по вина на госта. За направената от Вас резервация ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл. Резервацията се счита за приета от х-л "Микадо" след изпращане на потвърждението. Потвърждението на резервация се представя при настаняването, в електронен вид или разпечатана.

Резервациите за периода 01.06-14.09 се предплащат изцяло 7/седем/ дни преди датата на настаняването, а за периода 14.09-01.06 се заплащат не по-късно от 3 дни преди датата на настаняване. В случай, че на е заплатена, резервацията се счита за отменена по желание на госта. Заплащането на резервация може да е с кредитна карта или в брой на място в х-л“МИКАДО“ , или авансово с банков превод настаняването. За резервации направени през онлайн резервационна система (напр. Booking.com) плащането е авансово, с банков превод или кредитна/дебитна карта. Резервации на три и повече стаи се предплащат изцяло, независимо от периода, за който са направени.

ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ ИЛИ НЕЯВЯВАНЕ

Отмяна на резервация може да се направи като се съобщи по електронен път на електронната поща на х-л "Микадо". Неявяването при направена резервация с фиксирана дата на пристигане се счита за отмяна на същата резервация, за целия уговорен период. При отмяна на резервация или неявяване на госта, вече заплатените суми не се възстановяват, както и платената сума не може да бъде използвана за друг бъдещ период.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В Х-Л "МИКАДО"

- В х-л „МИКАДО“ се настаняват само лица с валидни документи за самоличност във видимо адекватно състояние. На регистрация подлежат всички лица обитаващи помещение за настаняване. Не се настаняват лица без валидни документи, лица в нетрезво или неадекватно състояние, лица с грубо поведение, лица проявяващи агресия, лица в неприличен или неприемлив външен вид.

- Настаняването е след 14ч. За периода на действие на ограниченията във връзка с Covid19, настаняването е от 14-21ч. Ако имате нужда от друг период се свържете с рецепция. Дължимата сума за целия престой се се заплаща авансово при настаняване. При предсрочно освобождаване на стаята суми не се възстановяват. При настаняване може да се изиска депозит в размер на 50лв на стая за евентуално нанесени щети или неспазване на правилата за вътрешния ред, който депозит се заплаща в брой. Освободени от заплащане депозит при настаняването са само гости, или представители на фирми с писмени договорни отношения с х-л“ МИКАДО“.

- В стаите не могат да се настаняват повече лица, от обявения капацитет на стаята.

- Стаята трябва да се освободи до 12:00 часа. При освобождаване на стаята госта обявява, че напуска стаята и връща ключа на рецепция. Представител на персонала прави проверка на състоянието на стаята, и ако не са установени нанесени щети, и не е пушено в стаята, гаранционния депозит се възстановява. При констатиране на щети депозита или част него се задържа, в зависимост от сумата на нанесената щета, определена едностранно по преценка на представител на хотела. Щети надхвърлящи сумата на депозита се доплащат от госта. За сумата удържана от депозита, както и за евентуалните допълнителни щети се издава фактура съгласно действащото законодателство.

- При късно напускане на стаята след 12ч. се заплаща допълнителна такса по действащите цени. Късно напускане се допуска при възможност от страна на х-л"Микадо", в зависимост от заетостта.

- Забравени или непотърсени вещи не се съхраняват, и х-л“МИКАДО“ няма отговорност за тях.

- Съгласно законодателството на Република България във всички обществени сгради ПУШЕНЕТО Е ЗАБРАНЕНО!Стриктно спазвайки законодателството, пушенето в стаите и общите части на х-л"Микадо" е абсолютно забранено. При неспазване на забраната от страна на госта, незабавно ще бъдат информирани контролните органи, а госта заплаща преди напускане на х-л "МИКАДО" специално машинно почистване на стаята на стойност 250лв без ДДС.- Абсолютно е забранено е внасянето и консумацията на храни и напитки в стаите на х-л“ МИКАДО“.

- Не се допускат в хотела представители на заведения и фирми за кетеринг, изпълняващи заявки на гости за доставка на храна.

- В хотела не се допускат домашни любимци.

- Абсолютно е забранено е внасянето и консумацията на храни и напитки в стаите на х-л“ МИКАДО“.

- Не се допускат в хотела представители на заведения и фирми за кетеринг, изпълняващи заявки на гости за доставка на храна.

- В хотела не се допускат домашни любимци.

- Внасянето и използването каквито и да е домакински и отоплителни уреди е забранено!

- Помещенията, електрическите уреди, обзавеждането и инвентара, да се използват безопасно и по предназначение.

- При напускане на стаята всички електрически уреди и трябва да се изключат.

- Ежедневното почистване на стаите и общите части се извършва от 08ч до 16ч.

- Закуска се предлага от 7,30 до 09.30часа.

- Забранено е изнасянето на храна от помещението за закуска. При констатиране на изнасяне на храна, гаранционния депозит не се възстановява.

Благодарим Ви!