Общи условия

Общи условия

I. ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервации за настаняване в "Микадо" се приемат само по eлектронен път, на нашия имейл адрес (hotelmikadoburgas@gmail.com), през нашият сайт (www.hotelmikado.com) или чрез посредник, и се считат за възникващо договорно отношение. Резервирането и разплащането се считат за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в  "Микадо".

Независимо от начина по който резервирате, е необходимо да предоставите информация за националността на госта, името и фамилията му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон и имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости. При некоректна, непълна или невярно предоставена информация, резервацията се счита за невалидна по вина на госта, и се анулира автоматично На направеното от Вас запитване за резервация ще получите потвърждение на резервация на посочения от Вас имейл. Резервацията се счита за приета от х-л "Микадо" след изпращане на потвърждението. Потвърждението на резервация има номер, който е важно да запазите.

Не се приемат резервации за групи, включително и за групи от непълнолетни лица с придружител (ученици с придружаващи учители, спортни клубове с придружаващи треньори и т.н). Непълнолетни лица се настаняват само с придружаващ родител.

Резервациите се предплащат изцяло 7/седем/ работни дни преди датата на настаняването. Групови резервации на три и повече от три стаи се предплащат не по-малко от 21 дни преди датата на настаняването и не могат да бъдат отменяни. В случай, че на е заплатена в срок, резервацията се счита за отменена по желание на госта. Заплащането на резервация е само по електронен път. Резервации на три и повече стаи се предплащат изцяло, независимо от периода, за който са направени.

Данни за плащане:

Получател: Мейса ЕООД, ЕИК202722590

Банка: Банка ДСК

Банкова сметка в лева IBAN: BG92STSA93000030590294

След като получим плащането за резервацията Ви, ние ще ви уведомим в имейл и ще Ви изпратим линк на който да се регистрирате дистанционно (да се чекирате) съгласно действащото законодателство. След успешна регистрация ще получите код за входа на сградата и до Вашата стая.

 

II. ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ ИЛИ НЕЯВЯВАНЕ

Отмяна на резервация може да се направи като се съобщи по електронен път на електронната поща на "Микадо", но не по-късно от 7/седем/ дни преди датата на настаняване. Неявяването при направена резервация с фиксирана дата на пристигане се счита за отмяна на същата резервация, за целия уговорен период. При отмяна на резервация по-малко от 7 /седем/ дни преди дата на настаняване, или при неявяване на госта, вече заплатените суми не се възстановяват, както и платената сума не може да бъде използвана за друг бъдещ период. Суми по платени групови резервации (три и повече стаи) не се възсановяват.

 

III. ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В Х-Л "МИКАДО"

- В „МИКАДО“ се настаняват само лица с валидни документи за самоличност във видимо адекватно състояние. На регистрация подлежат всички лица обитаващи помещение за настаняване. Не се настаняват лица без валидни документи, лица в нетрезво или неадекватно състояние, лица с грубо поведение, лица проявяващи агресия, лица в неприличен или неприемлив външен вид.

- Настаняването е след15ч.

- В стаите не могат да се настаняват повече лица, от обявения капацитет на стаята.

- Стаята трябва да се освободи до 11:00 часа. Ако след освобождаване на стаята госта се установят щети или липси, то тяхната стойност се заплаща от госта, като за сумата се издава фактура съгласно действащото законодателство.

- Късно напускане на стаята след 11ч не е възножно.

- Забравени или непотърсени вещи не се съхраняват, и “МИКАДО“ няма отговорност за тях.

- Съгласно законодателството на Република България във всички обществени сгради ПУШЕНЕТО Е ЗАБРАНЕНО!Стриктно спазвайки законодателството, пушенето в стаите и общите части на "Микадо" е абсолютно забранено. При неспазване на забраната от страна на госта, незабавно ще бъдат информирани контролните органи, а госта заплаща преди напускане на "МИКАДО" специално машинно почистване на стаята на стойност 250лв без ДДС. 

- Не се допускат в хотела представители на заведения и фирми за кетеринг, изпълняващи заявки на гости за доставка на храна.

- В "Микадо" не се допускат никакви животни и домашни любимци.

- Абсолютно е забранено е внасянето и консумацията на храни и напитки в стаите на “МИКАДО“.

- Не се допускат в хотела представители на заведения и фирми за кетеринг, изпълняващи заявки на гости за доставка на храна.

- Внасянето и използването каквито и да е домакински и отоплителни уреди е забранено!

- Помещенията, електрическите уреди, обзавеждането и инвентара, да се използват безопасно и по предназначение.

- При напускане на стаята всички електрически уреди и трябва да се изключат.

- Ежедневното почистване на стаите и общите части се извършва от 08ч до 16ч.

- Закуска се предлага от 7,30 до 09.30часа.

- Забранено е изнасянето на храна и напитки от закуската от помещението за закуска. Изнесената храна и напитки се заплащат.

 

IV ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ И ВРЪЩАНЕ

 Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС на ДСК.

 - Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard

 - Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.

- От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 5 900.00 лева.

- Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

- При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

 

Благодарим Ви!